Nhãn dán TOMY khổ A5 các sổ (10 tờ/tập)

Nhãn dán TOMY khổ A5 các sổ (10 tờ/tập)

Tình trạngTrong kho

sku:

8,500 VNĐ

Mô tả sản phẩm

Nhãn dán decal APS A5, A4 là sản phẩm decal, tem nhãn được chia theo nhiều kích thước tiêu chuẩn khác nhau và sử dụng với nhiều mục đích. Nhãn dán decal APS có nhiều kích thước từ số: 99 – 149 và các loại decal thông dụng đế vàng, đế xanh khổ A4.

Kích thước :

Số 99: 7 x 31mm (960 miếng/tập)

Số 100: 37 x 96mm (80 miếng/tập)

Số 101: 50 x 96mm (60 miếng/tập)

Số 102: 52 x 47mm (120 miếng/tập)

Số 103: 36 x 62mm (120 miếng/tập)

Số 104: 25 x 78mm (140 miếng/tập)

Số 105: 25 x 37mm (300 miếng/tập)

Số 106: 25 x 25mm (420 miếng/tập)

Số 107: 17 x 50mm (300 miếng/tập)

Số 108: 19 x 36mm (400 miếng/tập)

Số 109: 12 x 37mm (550 miếng/tập)

Số 110: 16 x 22mm (720 miếng/tập)

Số 111: 14 x 21mm (840 miếng/tập)

Số 112: 8 x 20mm (1.440 miếng/tập)

Số 113: 10 x 18mm (1.280 miếng/tập)

Số 114: Ø 11mm (1.920 miếng/tập)

Số 115: Ø 14mm (1.200 miếng/tập)

Số 116: Ø 18mm (800 miếng/tập)

Số 117: Ø 23mm (480 miếng/tập)

Số 118: Ø 30mm (300 miếng/tập)

Số 119: 92 x 157mm (20 miếng/tập)

Số 120: 81 x 121mm (20 miếng/tập)

Số 121: 36 x 77mm (100 miếng/tập)

Số 122: 17 x 85mm (160 miếng/tập)

Số 123: 10 x 29mm (720 miếng/tập)

Số 124: 38 x 52mm (150 miếng/tập)

 Đặc điểm :

– Loại giấy decal với lớp keo dán chắc chắn khi sử dụng cùng nhiều kích cỡ khác nhau.

– Đóng gói : 10 tờ /tập

– Khổ giấy A5, chất lượng :đẹp ,mịn, láng