File Kingjim 1475GSV/ 500 tờ A4 (mở 2 đầu, không chia file)

File Kingjim 1475GSV/ 500 tờ A4 (mở 2 đầu, không chia file)

Tình trạngTrong kho

sku:

62,000 VNĐ