File còng Kingjim 1473GSV/ 300 tờ A4 (mở 2 đầu, không chia file)

File còng Kingjim 1473GSV/ 300 tờ A4 (mở 2 đầu, không chia file)

Tình trạngTrong kho

sku:

55,000 VNĐ